Velký okruh Rybníky

Vycházky a výlety
FOTO kronika  9/2011  ČeV 

Cesta na jih pod hrází Svratky
Spojka přes kukuřici - pohled z hráze Bobravy na sever
Pohled z hráze Bobravy k Modřicím
Vyšlapaná pěšina od polní cesty k Bobravě
Posekané kopřivy na hrázi Bobravy
Lávka přes Bobravu z modřického břehu