Zahrádkářský spolek Modřice

Zahrádkářský spolek Modřice, občanské sdružení,
nám. Svobody 93, 664 42 Modřice

IČ:   70877653      
DIČ: CZ 70877653
Registrace:  MV ČR dne 10.11.2000 pod číslem VS/1-1/45239/00-R
Osvědčení o registraci: FÚ Brno-venkov ze dne 22.11.2000, čj.: 151836/00/293900/7815    

Prezentace k činnosti Zahrádkářského spolku
Statutární orgán: MUDr. Tomandlová Jaroslava, předsedkyně spolku 

DB volnočasových aktivit
   Hodové zahrádkářské výstavy
   Přednášky a besedy
   Zájezdy s různou tématikou
   aktivní zahrádkaření
   relaxační pobyt na zahradě
   pravidelná rubrika ve Zpravodaji
   Zahrádkářský ples

Složení výboru a důležité kontakty:

Předseda:                             MUDr. Tomandlová Jaroslava        -  tel.:  604912273

Místopředseda:                      RNDr. Ohnútek Ivan                    -  tel.:  604940171

Místopředseda II.:                  Stejskal Pavel                            -   tel.:  604844588

Jednatelka:                            Pokorná Marie                           -   tel.:  608412644

Hospodářka:                          Malá Marie                                -   tel.:  724985677

Zapisovatelka:                        Drápalová Dana                          -   tel.:  732290225 

Správce osady U Hřiště I.:       Koláčková Naděžda                    -   tel.:  733585327

Správce osady U Hřiště II.:      Hroudný Jan                               -  tel.:  723594861

Správce osady Svratka I.:        Dvořák František

Správce osady Svratka II.:       Brabec Miroslav                          -  tel.:  602728109

Členové výboru:                      Ing. Brabcová Jana

                                             Točev  Christo

                                             Huber František

                                             Mahovský Josef

                                             Malíková Věra

Revizní komise:                      Ing. Kovář Karel,   Štros Josef,   Prášil Pavel

Čestní členové výboru:             Ing. Valenta Jaromír,   Benáček Stanislav

 

Počet členů:   

K datu 1.1.2013 má  Zahrádkářský spolek Modřice  278  členů.

Pravidelné měsíční schůze:

každý první čtvrtek v měsíci mimo prázdniny:

zimní čas   =    výbor v 17,00 hodin      -     členská schůze v 18,00 hodin

letní čas     =    výbor v 18,00 hodin      -     členská schůze v 19,00 hodin

 

Přednášková činnost  -  plán na rok 2013:

Leden:             -     škůdci a ochrana ovocných stromů - Ing. Ackerman

Únor:               -     členská hodnotitelská schůze

Březen:            -     beseda o víně s ochutnávkou -  p. Hroudný, Ing. Valenta  

Duben:             -     jarní vazba ve spolupráci se Zahradnickým centrem Brabec       

Květen:             -     alergie - prim. MUDr. Eva Ohnútková

Červen:             -    bylinky - Ing. M. Kocourková

Září:                  -   peckoviny  

Říjen:                -  psychotronik - Zd. Bednář

Listopad:           -   zdravá výživa

Prosinec:           -   vánoční stůl zahrádkáře

 

Plánované akce na rok 2013:

Únor:                -   18. Zahrádkářský ples Modřice  -  dne 22.2.2013  v sále hotelu

                            Gregor, začátek v 19,30 hod., hraje NOTA BENE

Květen:             -  23. - 26. 5. - zájezd památky UNESCO a lázně jižního Maďarska

Červen:            -  19. 6. - zájezd Kotvrdovice - Eva a Vašek

Červenec:         -  den otevřených sklepů Petrov - Plže

 Září:                -  zájezd Buchlov, Buchlovice, Holý kopec

                        -   Svatováclavské hody - výstava ovoce a zeleniny +  burčák u cimbálu

Říjen:               -  burčákový zájezd

Listopad:          -  Sudoměřice - svatomartinská husa

Prosinec:          -  vánoční stůl a Silvestr

 

Přednášková činnost  -  plán na rok 2012:

Leden:             -     citrusy                                        -  p. Býček Milan

Únor:               -     členská hodnotitelská schůze

Březen:            -     beseda o víně s ochutnávkou       -  p. Hroudný, Ing. Valenta  

Duben:             -     geopatogenní zóny                      -  p. Bednář Zdeněk        

Květen:             -     škodliví činitelé ovocných dřevin    -  Ing. Ackerman

Červen:             -    neobvyklé ovoce                           -  Doc. RNDr. Řehořek

Září:                  -   houby našich lesů                         -  RNDr. Hrouda Petr

Říjen:                -   nové odrůdy ovocných stromů         -  Ing. Nesrsta 

Listopad:           -   podzimní vazba                              -  p. Sobková Dana

Prosinec:           -   vánoční stůl zahrádkáře

 

Plánované akce na rok 2012:

Únor:                -   17. Zahrádkářský ples Modřice  -  dne 18.2.2012  v sále hotelu

                            Gregor, začátek v 19,30 hod., hraje NOTA BENE

Květen:             -   jednodenní zájezd na vinné slavnosti do Poysdorfu - Rakousko

Červen:             -   čtyřdenní zájezd - nejkrásnější termální lázně Maďarska 

 Září:                -    jednodenní zájezd  Terezín + Třebenice ( muzeum  granátů  )

                        -   Svatováclavské hody - výstava ovoce a zeleniny +  burčák u cimbálu

Dne 28.3.1958 založil modřickou organizaci p. Továrek Vlastimil, celkový počet čítal 25  členů.

První výbor organizace:

předseda - Vozdecký František,  místopředseda - Smejkal Jan,  jednatel - Valenta Karel,
hospodář - Janoška Cyril, členové výboru - Havlík Vl.,  Koutný Karel,  Továrek Vlastimil,
revizní komise - Komínek František, Kerl Jan.

V r.1964 byly založeny kolonie I. + II. za sokolovnou, dnes s názvem U Hřiště,
v r.1982 vznikla v této lokalitě kolonie třetí,
v r.1992 byla založena kolonie u čističky - Svratka  I.,  v r.1995 přibyla kolonie Svratka  II..

Členská základna se tehdy rozšířila a čítala okolo 300 členů.

V roce 2001 jsme vystoupili z Českého zahrádkářského svazu a stali se Zahrádkářským  spolkem Modřice, a to samostatně hospodařícím.