Římskokatolická farnost Modřice

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Tříkrálová sbírka bude v Modřicích probíhat od 5. do 14. ledna 2015. 

Skupinky koledníků jsou vybaveny zapečetěnou pokladničkou s logem Charity (obr.1) a vedoucí koledníků se prokazují průkazkou (obr.2) a občanským průkazem. Prosíme, přivítejte tříkrálové koledníky s otevřeným srdcem a přispějte na pomoc potřebným.

Ing. Hana Chybíková
místostarostka města
hana.chybikova@mesto-modrice.cz
+420724767000

Římskokatolická farnost Modřice
Masarykova 147, Modřice 664 42
IČ: 65265891
www.farnost-modrice.cz

Duchovní správu zajišťují bratři Minorité
o. Robert Mayer OFM Conv      tel. 605 074 339
o. Adam Wolny OFM Conv       tel. 731 969 609
o. Karel Koblížek OFM Conv     tel. 731 402 161

Konvent minoritů v Brně
Minoritská 469/1, Brno 602 00
Tel: 542 215 600
e-mail: brno@minorite.cz  

DB volnočasových aktivit
  
Setkávání v klubu maminek  
   Farní ples
   Svátek sv. Gotharda
   Koncerty v kostele
   Bohoslužby v kostele
   - - -