Školní areál pro veřejnost

Volně přístupno veřejnosti každý pracovní den o letních prázdninách, vždy od 8:00 do 16:00 hodin