Doprava

LeV

Oznámení:

MěÚ Šlapanice - odbor dopravy od ledna 2016 z provozních důvodů mění úřední hodiny pro veřejnost - viz příloha

Ing. Terezie Široká
referent odboru dopravy
Městský úřad Šlapanice
Opuštěná 9/2, 656 70  Brno
tel.: 533 304 401
e-mail: siroka@slapanice.cz

LeV

Oznámení o částečné uzavírce silnice I/52 Brno – Rajhrad v úseku přiléhajícímu oboustranně k mimoúrovňovému křížení se silnicí II/152 a to z důvodu opravy mostu.

Provoz bude sveden do jednoho pruhu v obou směrech.

Práce budou probíhat od 11.11.2015 do 30.11.2015.

Příloha

LeV

Upozorňujeme občany na omezení provozu v ulici U Hřiště z důvodu prodloužení dešťové kanalizace.

MAPKA

LeV

Oprava mostů na silnici II/152 v Modřicích

Od 1. 4. 2015 pokračuje II. etapa akce „II/152 Modřice mosty“ jejíž součástí je rekonstrukce komunikace  II/152 a mostů přes silnici I/52, oba přes Svratku (na II/152 a na ul. Chrlická) a přes dálnici D2.

Investorem stavby je Správa a údržba silnic JMK. Stavbu za investora dozoruje Ing. Markéta Karbanová tel.: 739 383 892, marketa.karbanova@susjmk.cz a Ing. Břetislav Mutl, tel.:737 237 165,  mutl@susjmk.cz.

Termín ukončení stavby je stanoven na 31. 10. 2015.

Naší snahou bylo ubránit Modřice před zátěží zejména kamionové dopravy. Objízdné trasy jsou vyznačeny vesměs mimo obydlenou část města. Pouze na ul. Brněnská jsou navedeny vozidla ze směru Chrlice – Želešice a to jen osobní a nákladní do 3,5 t. Správně navržené  a odsouhlasené dopravní značení, ale nezabrání vjezdu kamkoliv  neukázněnému řidiči. Strážníci MP Modřice obdrželi jasný pokyn ke kontrole dodržování ustanoveného přechodného dopravního značení.

Bližší informace naleznete také na www.susjmk.cz v odkazu Uzavírky a omezení Jihomoravský kraj.

Přílohy: č.1, č.2č.3, č.4, č.5, č.6, č.7, č.8, č.9, č.10, č.11    
                                                                                                             Ing. Hana Chybíková, místostarostka