Kontakty

KaB
Den Hodina
Pondělí 8:00   - 12:00, 12:30 - 17:00    úřední den
Úterý 8:00   - 12:00, 12:30 - 14:30    schůzka po tel.domluvě
Středa 8:00   - 12:00, 12:30 - 17:00    úřední den
Čtvrtek 8:00   - 12:00, 12:30 - 14:30    schůzka po tel. domluvě
Pátek  
KaB

Město Modřice se sídlem Městského úřadu:
náměstí Svobody 93
664 42 Modřice

Tel.: +420 537 001 011      IČ: 00282103             Bankovní spojení a číslo účtu: 
Fax: +420 537 001 020      DIČ: CZ00282103       Česká spořitelna, 19-2051183379/0800

Stránky: http://www.mesto-modrice.cz  
Elektronická podatelna:
podatelna@mesto-modrice.cz    
Petice a stížnosti: OTEVŘÍT       
ID datové schránky města Modřice: 6yebzhn

OBŘADNÍ SÍŇ MÚ Modřice - nám. Svobody 93, 664 42 Modřice
fotogalerie- č. 1, č. 2, č. 3č. 4 

 

KaB

Základní směrnice k vztahům mezi orgány města (zejména ve vztahu k Městskému úřadu Modřice):

  1. Organizační řád 
  2. Schéma orgánů:
    příloha č. 1a: schéma orgánů města a jejich pravomoci volby nebo jmenování
    příloha č. 1b: schéma orgánů města a jejich vztahy nadřízenosti a podřízenosti

starosta - dělba kompetencí
  Ing. Josef Šiška - 537 001 012, 602 559 055 
josef.siska@mesto-modrice.cz

uvolněná místostarostka - dělba kompetencí
 Ing. Hana Chybíková - 537 001 013, 724 767 000 
hana.chybikova@mesto-modrice.cz

neuvolněný místostarosta - dělba kompetencí
   MUDr. Jiří Ventruba, CSc. - 537 001 014, 775 777 216
jiri.ventruba@mesto-modrice.cz  
  

KaB

vedoucí majetkového odboru - popis funkce
   Květoslava Höklová - 537 001 016, 606 764 544 
kvetoslava.hoklova@mesto-modrice.cz

referent správy majetku - popis funkce
   Kateřina Habartová - 537 001 018, 725 011 334
katerina.habartova@mesto-modrice.cz

asistentka starosty - referent správy majetku - popis funkce
   Dagmar Hošková, DiS - 537 001 011, 602 563 545
dagmar.hoskova@mesto-modrice.cz

pracovnice úklidu budovy nám. Svobody 93 - popis funkce
   Dagmar Zadražilová

pracovnice úklidu budovy nám. Svobody 90 - popis funkce
   Věra Malíková

topič - popis funkce
    František Kopřiva

 

KaB

vedoucí odboru vnitřních věcí - pracovně právní záležitosti, kontrolní systém města - popis funkce
Bc. Andrea Kovářová -
537 001 021, 728 529 745
andrea.kovarova@mesto-modrice.cz

právník - popis funkce
Mgr.Veronika Žaloudková - tč. mateřská dovolená

matrika a evidence obyvatel - popis funkce
Danuška Sobotková - 537 001 024, 602 574 466
danuska.sobotkova@mesto-modrice.cz

Kateřina Zbořilová, Dis. - 537 001 024, 774 002 172
katerina.zborilova@mesto-modrice.cz

pracovník vnějších vztahů - podatelna, Zpravodaj, Czech Point - popis funkce
Lenka Ventrubová - 537 001 017, 774 007 710 
lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz 

  vedoucí finančního odboru - popis funkce
   Ing. Roman Mulíček - 537 001 022, 606 711 065 
roman.mulicek@mesto-modrice.cz

účetní, hlavní pokladna - popis funkce
   Jana Vránová - 537 001 023, 721 229 949 
jana.vranova@mesto-modrice.cz

účetní - popis funkce
    Marta Huňařová - 537 001 022, 725 703 905 
marta.hunarova@mesto-modrice.cz 

KaB

vedoucí údržby a čištění města - popis funkce
   Jiří Šula - 773 826 705 
jiri.sula@mesto-modrice.cz

pracovníci údržby a čištění města - popis funkce
   Jaromír Čonka, Jaroslav Hauerland, Miroslav Hrda, Jan Kobylka, Drahoslav Kulawiak, Miroslav Vrána

pracovníci recepce sokolovny (popis funkce se rozbalí po kliknutí na jméno zaměstnance)
   Mgr. Miroslav Bureš, Jiří Francl, Jan Matoušek

LeV

Kontakty na zastupitele města Modřice

Jméno a příjmení

Zastupitel za

Mobil / telefon

E-mail

Ing. Josef Šiška

ODS

602559055

josef.siska@mesto-modrice.cz

Ing. Hana Chybíková

KDU- ČSL

724767000

hana.chybikova@mesto-modrice.cz

MUDr. Jiří Ventruba, CSc.

ODS

775777216

jiri.ventruba@mesto-modrice.cz

MVDr. Luděk Slaný

ODS

603436863

slanyl@tiscali.cz

Kamila Šulová

ODS

603721235

kamilasulova@seznam.cz

Bc. Alexandra Konvalinková

ANO 2011

776776156

konvalinkova@ckmetal.cz

Ing. Erik Mikuš, EUR   Ing.

ANO 2011

777013745

emikus@seznam.cz

Ing. Jan Skalník

ANO 2011

775191239

jskalnik@volny.cz

Mgr. Tomáš Kratochvíl

ČSSD

605725629

tomas81cz@gmail.com

Marie Havlátová

KDU- ČSL

547243114

---

Richard Tomandl

KSČM

603578496

rtomandl@cpoj.cz

Sylva Bernátová

Nezávislí

732243837

sylvabernatova@seznam.cz

Ing. Libor Procházka, MBA

Nezávislí

603328926

l.prochazka@volny.cz

Ing. Jiří Brabec

ODS

724722701

brabec@brabeczc.cz

Ing. Pavel Doleček

SZ

608942207

pavel.dolecek@mesto-modrice.cz