Jak co vyřídit

 

 Odbor MÚ KatgorieVyřizujeNázev Formuláře
Majetkový majetek Habartová Kateřina Hrobové místo - pronájem  
Majetkový majetek Habartová Kateřina Byty- pronájem přidělení městsk. bytů
žádost - formulář
Majetkový majetek Habartová Kateřina Nebytové prostory - pronájem  
Majetkový majetek Habartová Kateřina Veřejné prostranství- zvláštní uživání  
Majetkový ostatní Habartová Kateřina Dřeviny - povolení k jejich kácení formulář
Majetkový ostatní Hošková Dagmar, DiS. Tombola - povolení uspořádání žádost
herní plán tomboly
Majetkový ostatní Hošková Dagmar, DiS. výherní hrací přístroje - povolení provozování  
Majetkový ostatní Hošková Dagmar, DiS. Zastupitelstvo města - podání návrhu k projednání  
Majetkový ostatní Hošková Dagmar, DiS. Rada města - podání návrhu k projednání  
Vnitřních věcí finance Kovářová Andrea Bc. Dar - klientovi Pasivního bytového domu pro seniory formulář
formulář způsobu výplaty
Vnitřních věcí ostatní Kovářová Andrea Bc. Zaměstnání - žádost o pracovní místo  
Vnitřních věcí

matrika a EO

Sobotková Danuška
Zbořilová Kateřina, DiS.

Narození - vydání rodného listu  
Vntiřních věcí

matrika a EO

Sobotková Danuška
Zbořilová Kateřina, DiS.

Trvalý pobyt - přihlášení se  
Vnitřních věcí

matrika a EO

Sobotková Danuška
Zbořilová Kateřina, DiS.

Sňatek - uzavření církevního sňatku   
Vnitřních věcí

matrika a EO

Sobotková Danuška
Zbořilová Kateřina, DiS.

Trvalý pobyt - zrušení údaje o místu pobytu  
Vnitřních věcí

ostatní

Sobotková Danuška
Zbořilová Kateřina, DiS.

Volby - vydání voličského průkazu a zapsání do seznamu voličů  
Vnitřích věcí

matrika a EO

Sobotková Danuška
Zbořilová Kateřina, DiS.
Kovářová Andrea Bc.

Podpisy - ověření (legalizace)  
Vnitřních věcí

matrika a EO

Sobotková Danuška
Zbořilová Kateřina, DiS.
Kovářová Andrea Bc.

Listiny - ověření (vidimace)  

Vnitřních věcí

matrika a EO

Sobotková Danuška
Zbořilová Kateřina, DiS.

Jméno - volba druhého  
Vnitřních věcí

matrika a EO

Sobotková Danuška
Zbořilová Kateřina, DiS.

Jméno - změna  
Vnitřních věcí

matrika a EO

Sobotková Danuška
Zbořilová Kateřina, DiS.

Příjmení - návrácení k předchozímu po rozvodu  
Vnitřních věcí ostatní Ventrubová Lenka Zpravodaj - podání příspěvku do měsíčníku  
Vnitřních věcí matrika a EO Ventrubová Lenka CzechPoint - výpisy ze systému  
Vnitřních věcí ostatní Ventrubová Lenka Internetové stránky města - příspěvky  
Majetkový ostatní Hošková Dagmar, DiS. Rozhlas - hlášení v místním rozhlasu  
Majetkový ostatní Habartová Kateřina Komunikace - napojení na místní komunikaci  formulář
Majetkový ostatní Hošková Dagmar, DiS. Spis - nahlížení do něj    
Majetkový majetek Hošková Dagmar, DiS. Ztráty a nálezy  
Majetkový ostatní Habartová Kateřina Komunikace - povolení zvláštního uživání  formulář
Finanční finance Vránová Jana Pokladna - výplata nebo příjem pokladní hotovosti  
Finanční finance Vránová Jana Fakturace - vystavení faktury  
Finanční finance Mulíček Roman Ing. Veřejná finanční podpora z rozpočtu města - podání žádosti 

žádost 2016

žádost 2017

vyúčtování dotace

Majetkový ostatní Höklová Květoslava, DiS. Územní plán - návrh na pořízení/změnu formulář pro návrh
Majetkový ostatní Höklová Květoslava, DiS. Stavební záměr - stanovisko město  
Majetkový ostatní Höklová Květoslava, DiS. Stavební řízení - souhlas města  
Majetkový majetek Höklová Květoslava, DiS. Nemovitost - prodej  
Majetkový majetek Höklová Květoslava, DiS. Pozemek - pronájem  
Majetkový majetek Höklová Květoslava, DiS. Číslo popisné nebo evidenční - přidělení  

Vnitřních věcí
Majetkový

ostatní Ventrubová Lenka
Hošková Dagmar, DiS.
Podatelna-přijetí podání  

 Vnitřních věcí

matrika a EO Danuška Sobotková
Kateřina Zbořilová, DiS.
Sňatek - uzavření cilvilního sňatku  

 Vnitřních věcí

matrika a Eo

Danuška Sobotková
Kateřina Zbořilová, DiS.

Sňatek - uzavření sňatku v cizině  

 Vnitřních věcí

matrika a EO

Danuška Sobotková
Kateřina Zbořilová, DiS.

Matriční doklady - vydání druhopisu  

 Vnitřních věcí

matrika a EO Danuška Sobotková
Kateřina Zbořilová, DiS.
Úmrtí - vydání úmrtního listu  

 Vnitřních věcí

matrika a EO

Danuška Sobotková
Kateřina Zbořilová, DiS.

Matriční doklady - vydání občanovi ČR při události v cizině  

Oficiální texty celostátně platných zákonů a vyhlášek jsou k dispozici
   - na stránkách Ministerstva vnitra --- http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ 
   - případně lze do nich po dohodě nahlédnout u asistentky starosty 

http://www.czechpoint.cz/web/index.php?q=node/23 - Co poskytuje Czech Point

http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx - popis životních situací