Zastupitelstvo 11/2013

Usnesení - Zápis - Zpravodaj 4/2013 (Zpráva a komentář starosty)

Pozvánka - dokument
    Úvod - dokument
1) Předání čestného občanství paní Strouhalové
2) Zpráva starosty o činnosti úřadu
3) Projednání stanovených úkolů - dokument
4) Bezpečnostní situace města 
    4.1) Zpráva obvodního oddělení PČR Rajhrad za rok 2012 - dokument
    4.2) Výroční zpráva MP Modřice za rok 2012 - dokument
5) Projednání hospodaření města v roce 2012
    5.1) Projednání rozpočtového opatření č. 7/2012 - dokument
    5.2) Procentuální plnění rozpočtu v roce 2012 - dokument
    5.3) Projednání výsledků inventarizace majetku k 31.12.2012 - dokument
    5.4) Projednání účetní závěrky roku 2012 - dokument
6) Projednání majetkových transakcí - dokument
7) Upřesnění rozpočtu roku 2013 
    7.1) Zpráva o hospodaření města v období 1/2013 - dokument
    7.2) Projednání rozpočtového opatření č. 1/2013 - dokument
8) Zpráva z činnosti FV - dokument
9) Zpráva z činnosti KV - dokument
10) Projednání návrhu na změny ÚP - dokument
11) Různé, diskuse - dokument
Závěr