Zastupitelstvo 10/2012

Zpravodaj 11/2012 (pozvánka) - Pozvánka s podklady
Usnesení - Zápis - Zpravodaj 1/2013 (zpráva a komentář starosty)
Oprava hlasování u Usnesení 10.8.2.2/2012 - dokument

Pozvánka - dokument
1) Zpráva starosty o činnosti úřadu
2) Kontrola uložených úkolů - dokument
3) Projednání majetkových transakcí - dokument
4) Projednání hospodaření města v roce 2012
    4.1 Zpráva o hospodaření města v období 1-10/2012 - dokument  
    4.2 Plnění rozpočtu v roce 2012 - dokument  
    4.3 Rozpočtové opatření č. 6/2012 - dokument
5) Výběr poskytovatele úvěru na výstavbu PBDS - dokument
6) Projednání rozpočtu města na rok 2013
    6.1 Projednání směrnice o rozpočetnictví č. 14/2012 - dokument
    6.2 Projednání rozpočtu platů pracovníků městského úřadu - dokument
    6.3 Projednání rozpočtu sociálního fondu města Modřice - dokument
    6.4 Projednání rozpočtu města Modřice na rok 2013 - dokument
    6.5 Uvolnění schválených dotací a příspěvků z rozpočtu města roku 2013 spadajících 
          do kompetence ZMM - dokument
    6.6 Informace o financování schválených kulturních a sportovních akcí pořádaných  
          městem Mdořice v roce 2013 - dokument
    6.7 Projednání přezkoumání hospodaření města v roce 2013 - dokument
7) Projednání rozpočtových výhledů na rok 2014 a 2015
    7.1 Rozpočtové opatření č. 1/2014 rozpočtového výhledu na rok 2014 - dokument
    7.2 Rozpočtový výhled na rok 2015 - dokument
8) Projednání Územního plánu města Mdořice
    8.1 Schválení zadání změny č. IX. ÚPN SÚ Modřice - dokument
    8.2 Prezentace žádosti o změnu ÚP firmou CTP Invest s.r.o. - dokument
    8.3 Projednání dokončení nového ÚP města Modřice - dokument
9) Zpráva z činnosti FV
    9.1 Zpráva z činnosti FV - dokument
    9.2 Změna ve složení FV - dokument
    9.3 Projednání pololetních odměn členům FV - dokument
10) Zpráva z činnosti KV
    10.1 Zpráva z činnosti KV - dokument
    10.2 Projednání pololetních odměn členům KV - dokument
11) Projednání zřizovací listiny MŠ - dokument
12) Projednání plánu činnosti orgánů města Modřice v roce 2013 - dokument
13) Různé, diskuse - dokument  
Závěr