Zastupitelstvo 09/2012

Zpravodaj 7-8/2012 
Usnesení - Zápis - Zpravodaj 10/2012 (zpráva a komentář starosty)

Pozvánka - dokument
1) Zpráva starosty o činnosti úřadu
2) Kontrola uložených úkolů - dokument
3) Projednání majetkových transakcí - dokument
4) Projednání hospodaření města v roce 2012 
    4.1 Zpráva o hospodaření města v období 1-7/2012 - dokument
    4.2 Rozpočtové opatření platů č. 1/2012 - dokument
    4.3 Rozpočtové opatření č. 3/2012 - dokument
    4.4 Rozpočtové opatření č. 4/2012 - dokument
5) Nástin rozpočtu na rok 2013 - dokument
6) Zprávy z činnosti výborů
    6.1 Zpráva z činnosti FV - dokument
    6.2 Zpráva z činnosti KV - dokument
7) Projednání žádostí o změnu ÚP NSÚ Modřice - dokument
8) Obecně závazná vyhláška o zřízení Městské policie Modřice - dokument 
9) Schválení inventarizačních komisí - dokument  
10) Různé - diskuse - dokument