Zastupitelstvo 08/2012

pozvánka - dokument

bod 1) Zpráva starosty o činnosti úřadu
bod 2) Kontrola uložených úkolů - dokument
bod 3) Projednání hospodaření města za rok 2011          
          3.1 Zpráva auditorky o výsledku hospodaření města v roce 2011 - dokument
          3.2 Schválení závěrečného účtu města za rok 2011 - dokument
          3.3 Schválení vypořádání výsledku hospodaření za rok 2011 - dokument  
bod 4) Projednání majetkových transakcí - dokument, dokument-pokr.    
bod 5) Převod majetku z TJ Sokol Modřice na město Mdořice - dokument  
bod 6) Projednání hospodaření města v roce 2012
          6.1 Zpráva o hospodaření města v období 1-4/2012 - dokument
          6.2 Stanovení pololetních odměn členům výborů - dokument  
          6.3 Rozpočtové opatření č. 2/2012 - dokument  
bod 7) Změna názvu části ulice U Dálnice - dokument  
bod 8) Zprávy z činností výborů
          8.1 Zpráva z činnosti FV - dokument
          8.2 Zpráva z činnosti KV - dokument
bod 9) Projednání obecně závazných vyhlášek - dokument
bod10) Změna zřizovací listiny ZŠ Modřice - dokument
bod 11) Různé diskuse - dokument