Oznámení o konání veřejného projednání návrhu územního plánu Modřice a vyhodnocení vlivů územního plánu Modřice na udržitelný rozvoj území a o jejich zveřejnění a vystavení