Rozpočet města

RM

Rozpočtový výhled na rok 2017      - Rozpočtový výhled             - Komentář

RM

Rozpočtový výhled na rok 2016      - Rozpočtový výhled               - Komentář

                                                  - Rozpočtové opatření č.1     - Komentář

 

Schválený rozpočet města na rok 2016     - Rozpočet odvětvový

                                                          - Rozpočet druhový

- Investiční akce návrhu rozpočtu

- Poskytnuté dotace návrhu rozpočtu

RM

Rozpočtový výhled na rok 2015      - Rozpočtový výhled             - Komentář

                                                       - Rozpočtové opatření č. 1   - Komentář

Schválený rozpočet na rok 2015     - Rozpočet odvětvový           - Investice

                                                       - Rozpočet druhový              - Dotace

                                                                                                   - Kulturní a sportovní akce

Rozpočtová opatření v roce 2015   - Rozpočet odvětvový         - Komentář k RO č. 1        - Komentář k RO č. 2

                                                     - Rozpočet druhový            - Komentář k RO č. 3        - Komentář k RO č. 4

RM

Schválený rozpočet na rok 2014      - Rozpočet - odvětvový      - Investice

                                                                                                    - Dotace

                                                          - Rozpočet - druhový         - Kulturní a sportovní akce

Rozpočtová opatření v roce 2014      - Rozpočtová opatření       - Komentář k RO č.1

                                                                                                   - Komentář k RO č.2 

                                                                                                   - Komentář k RO č.3

                                                                                                   - Komentář k RO č.4

                                                                                                   - Komentář k RO č.5

                                                                                                   - Komentář k RO č.6

                                                                                                   - Komentář k RO č.7

                                                                                                   - Komentář k RO č.8

                                                                                                   - Komentář k RO č.9

RM

Schválený rozpočet na rok 2013     - Rozpočet

 

Rozpočtová opatření v roce 2013   - Rozpočtová opatření       - Komentář k RO č.1

                                                                                                - Komentář k RO č.2 

                                                                                                - Komentář k RO č.3

                                                                                                - Komentář k RO č.4

                                                                                                - Komentář k RO č.5

                                                                                                - Komentář k RO č.6

Závěrečný účet města za rok 2013

 1. Závěrečný účet
 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
 3. Výkazy příspěvkových organizací   -   MŠ          Rozvaha          Výsledovka          Příloha                                                               ZŠ           Rozvaha          Výsledovka          Příloha
 4. Výkazy města -     FIN 2-12          Rozvaha          Výsledovka          Příloha
 5. Inventurní soupis zastaveného majetku
 6. Inventurní soupis zůstatků bankovních účů a cenin
 7. Finanční vypořádání   
 8. Zápis o výsledku inventarizace
 9. Ukazatele
 10. Příloha k závěrečnému účtu

 

RM

Schválený rozpočet na rok 2012     - Rozpočet                           - Investice    

                                                                                                   - Dotace

                                                                                                   - Kulturní a sportovní akce

Rozpočtová opatření v roce 2012    - Rozpočtová opatření          - Komentář k RO č.1

                                                                                                   - Komentář k RO č.2

                                                                                                   - Komentář k RO č.3

                                                                                                   - Komentář k RO č.4

                                                                                                   - Komentář k RO č.5

                                                                                                   - Komentář k RO č.6

                                                                                                   - Komentář k RO č.7

Závěrečný účet města za rok 2012

 1. Závěrečný účet
 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
 3. Výkazy příspěvkových organizací   -   MŠ          Rozvaha          Výsledovka          Příloha    
                                                            ZŠ           Rozvaha          Výsledovka          Příloha
 4. Výkazy města -     FIN 2-12          Rozvaha          Výsledovka          Příloha
 5. Inventurní soupis zastaveného majetku
 6. Inventurní soupis zůstatků bankovních účů a cenin
 7. Finanční vypořádání   
 8. Zápis o výsledku inventarizace
 9. Ukazatele
 10. Příloha k závěrečnému účtu
RM

Schválený rozpočet na rok 2011     - Rozpočet                         - Komentář

Rozpočtová opatření v roce 2011    - Rozpočtová opatření       - Komentář k RO č.1

                                                                                                - Komentář k RO č.2

                                                                                                - Komentář k RO č.3

                                                                                                - Komentář k RO č.4

                                                                                                - Komentář k RO č.5

Závěrečný účet města za rok 2011

 1. Závěrečný účet
 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
 3. Výkazy příspěvkových organizací   -   MŠ          Rozvaha          Výsledovka          Příloha                                                                    ZŠ          Rozvaha          Výsledovka          Příloha
 4. Výkazy města -     FIN 2-12          Rozvaha          Výsledovka          Příloha
 5. Inventurní soupis zastaveného majetku
 6. Inventurní soupis zůstatků bankovních účů a cenin
 7. Finanční vypořádání     -          Sčítaní lidu 2011                                                                                                                         Biopopelnice
 8. Zápis o výsledku inventarizace
 9. Ukazatele
 10. Příloha k závěrečnému účtu