Městská policie

 

Městská policie Modřice byla zřízena obecně závaznou vyhláškou o zřízení Městské policie Modřice

Kontakt
náměstí Svobody 90, 664 42  Modřice
mob. 602 555 193 tel. - 537 001 030
krizová linka 156
http://www.mpmodrice.cz/, e-mail - mestska.policie@mesto-modrice.cz

Personální složení:
Určený strážník:

Lukáš Krakowczyk (pověřen plněním některých úkolů ve stanoveném rozsahu Zastupitelstvem města Modřice dne 9. 3. 2015) - lukas.krakowczyk@mesto-modrice.cz

Strážníci (popis funkce):
Radim Bartošek - radim.bartosek@mesto-modrice.cz
Petr Fajks - petr.fajks@mesto-modrice.cz - pracovní poměr končí 30. listopadu 2015
Radomil Schoř - mestska.policie@mesto-modrice.cz
Martin Švestka - martin.svestka@mesto-modrice.cz
Jiří Tala -
mestska.policie@mesto-modrice.cz
Miroslav Havelka -
miroslav.havelka@mesto-modrice.cz
Ing. David Tůma -
david.tuma@mesto-modrice.cz

Městskou policii Modřice vede pověřený zastupitel starosta města Ing. Josef Šiška.


Městská policie Modřice zajišťuje nepřetržitý provoz od pondělí do neděle.

 

 

 

MPo
                            2018 --- 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12
                            2017 --- 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12
                            2016 --- 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12
                            2015 --- 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12
                            2014 --- 01  02  03  04  05  06  07   08  09  10  11  12
                            2013 --- 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12
                            2012 --- 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12
                            2011 --- 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12
                            2010 --- 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12
                            2009 --- 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12
                            2008 --- 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12
                            2007 --- 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12