Sběr starého papíru

Zpravodaj 4/2012 s. 19 - plakát