Zahájení cyklo sezóny

Zpravodaj 4/2012 s.39 - text s popisem programu