Eva Henychová v Rajhradě

Benediktinské opatství, Město Rajhrad a Nadace ora et labora pořádají v opatském chrámu koncert zpěvačky a kytaristky Evy Henychové.

Vstupné dobrovolné

Srdečně zvou pořádající - www.rajhrad.cz/oraetlabora/