Folklorní kroužek 5/2012

Dětský folklorní kroužek města zve všechny příznivce i další zájemce na své vystoupení s krátkým pásmem v neděli před příchodem průvodu a předáváním práva.